Totální endoprotéza: Jak se na ni připravit?

Pokud dlouhodobě trpíte onemocněním pohybového ústrojí a váš stav se i přes veškerou snahu neustále zhoršuje, nejspíš se s lékařem dohodnete na podstoupení totální endoprotézy. Je potřeba se tohoto zákroku bát? A jak vlastně probíhá? Odpověď na tyto otázky naleznete právě zde.

Asi nikdo z nás si nedovede představit, jaké to je žít dny plné bolesti. Tou nemusí být sužováni jen lidé s onkologickou léčbou, ale i naši na první pohled zdraví dědečkové a babičky, kteří trpí artrózou

K té dochází proto, že klouby a kosti přicházejí o ochrannou vrstvu (kterou tvoří chrupavka), takže se jim nadměrně třou kosti o sebe. Jak nemoc postupuje, její příznaky se zhoršují a nakonec mohou vyústit v imobolitu pacienta (pokud nemá sílu na to zůstat aktivní), nebo v totální endoprotézu.

Nenechte se ale mýlit. I když by se mohlo na první pohled zdát, že tyto trable mají jen senioři a starší dospělí, totální endoprotézu mohou podstoupit i lidé v raně produktivním věku.

Ať už je vám kolik chce, v tomto článku vás provedeme celým procesem od A až do Z.

Co je to totální endoprotéza

Totální endoprotéza je odborný název pro výměnu kloubů. K té obvykle dochází ve chvíli, kdy je váš vlastní kloub nefunkční, nebo tak zničený, že dále nemůže plnit svůj stanovený účel. Cílem této operace je tedy ho nahradit. Díky tomu dojde k odstranění bolesti a k obnovení jeho funkce.

Většina pacientů se rekrutuje z lidí, kteří překročili 50. rok věku. Výjimkou ale nejsou ani operace u mnohem mladších jedinců. (Například u těch, kteří se věnovali nějakému vrcholovému sportu.) V případě, že pacient dodržuje instrukce, které obdrží od svého lékaře, jeho nový kloub mu může sloužit i několik desítek let v kuse.

totální endoprotéza kolene

Před a po endoprotéze

Než se dostavíte k zákroku, je nutné, abyste prošli sérií předoperačních vyšetření. Na jejich základě se rozhodne, zda u vás bude operace úspěšná. Pokud máte vzácnou krevní skupinu, nebo nějaké jiné specifické podmínky, je možné, že před nástupem do nemocnice bude nutné odebrat vám krev pro pozdější transfúzi. Následně vám bude přidělený termín výkonu.

Po nástupu do nemocnice proběhne standardní příjem (prohlídka, odevzdání léků, které berete, podepsání informovaného souhlasu…) a příprava na operaci. Před výkonem by vás mělo čekat i setkání s vaším anesteziologem, který vás informuje o způsobu jeho práce. Následně přijde na řadu předoperační příprava. (Hygiena, příprava předmětů denní potřeby pro čas strávený na jednotce intenzivní péče a podobně.)

Po operaci strávíte nějaký čas na JIP, kde budou zaznamenávány všechny údaje o vašem zdravotním stavu. Také se zde podávají analgetika pro zmírnění bolestí. Pokud jste v uspokojivém stavu a mimo ohrožení života, budete převezeni na standardní pokoj.

Po operaci dbejte na to, abyste:

 • Měli co nejvíce tělesného klidu
 • Se vyhýbali nadměrné zátěži
 • Užívali léky na bolest v předepsaném režimu
 • Správně a pravidelně rehabilitovali
 • Se plně soustředili na své pohyby
 • Zabránili pádu
 • Při jakémkoliv náznaku potíží (zánět, otok, náhlá bolest…) kontaktovali svého lékaře

Kdy o ní začít přemýšlet

Možná vás zajímá, co je indikace k tomu, aby vám byl vyměněný kloub. Ačkoliv se jako pacient svým chováním spolupodílíte na řadě medicínských procesů, rozhodující slovo má v tomto případě váš lékař. (A ani to nemusí stačit. Zvlášť, pokud nemáte dobré výsledky předoperačního vyšetření.)

Ten k této možnosti přistupuje, když:

 • Má pacient už jen velmi těžko snesitelné bolesti
 • Veškeré pokusy o léčbu a o potlačení bolestí selhaly
 • Kloub není schopen dále (a alespoň v omezené míře) fungovat

K operaci naopak nejde přistoupit, když:

 • Je v kloubu přítomna infekce
 • To nedovoluje zdravotní stav pacienta

Bohužel, ani totální endoprotéza nemusí vést k tomu, že od dané chvíle nebudete muset řešit žádné další problémy. Samotný výkon (stejně, jako kterýkoliv jiný) provází řada komplikací, z nichž některé mohou ohrozit i pacientův život.

Před operací musíte být poučeni o riziku:

 • Trombózy
 • Zlomenin
 • Infekce
 • Nestability vyměněného kloubu
 • Ruptury šlach
 • Cévní mozkové příhody

A mnoha dalších, které mohou souviset s plánovaným/provedeným výkonem.

Totální endoprotéza kyčle

Náhradní klouby se dnes vyrábějí z různých materiálů. (Dokonce se začínají používat ty, které byly vyrobené na 3D tiskárnách.) Samotná operace probíhá tak, že dostanete anestetika a dojde k výkonu. Během něj lékaři odstraní špatný kloub a místo něj vám správně zabudují implantát

Po operaci a v období rekonvalescence byste měli mít doma někoho, kdo je schopen se o vás postarat. Myslete na to, že nebude možné se předklánět a dělat i tak triviální věci, jako je nasazování bot a ponožek. Také se naučte správně sedět na židli (obě chodidla jsou pevně na zemi) a ležet. (Na zádech, nebo s polštářem mezi koleny.) Na doporučení lékaře se věnujte protahování a rehabilitaci.

totální endoprotéza kyčle

Totální endoprotéza kolene

Velmi podobně probíhá endoprotéza kolene. Jen s tím rozdílem, že vám lékaři odstraní nefunkční kloub v koleni a nahradí ho novým. (Dělá se to tak, že vám doktor provede řez podél kolene a nad ním, stáhne kůži a svaly na kost a vše nefunkční odstraní.) 

Stejně, jako v případě jiné operace je nutné se po výkonu a v době hojení maximálně šetřit. Co se týče vašeho chování a běžné denní rutiny, dbejte na rady svých lékařů. Také mějte při sobě někoho, kdo vám v tomto náročném období pomůže a v případě jakýchkoliv komplikací vám přivolá pomoc.

Závěr

K totální endoprotéze nelze dospět z pouhého rozmaru. Na druhou stranu, s dnešními možnostmi (jako je například již jednou zmíněný 3D tisk) se tato možnost otevírá širšímu spektru lidí. Také je fascinující, jak věda dovede napravit to, na co příroda sama nestačí.

nejlepší kloubní výživa - porovnání

🏆 Porovnání: TOP 10 kloubních preparátů

 • účinnost jednotlivých přípravků ve vztahu ke kloubům, kostem a chrupavkám
 • jaká kloubní výživa je vhodné pro sportovce, seniory a těžké pracující
 • zkušenosti a spokojenost s užíváním u ostatních lidí
 • porovnání cen za denní dávku

naposledy aktualizováno 07/2024